Bilen.Yeminli_Mali_Müşavirlik

 

ANASAYFA

HİZMETLERİMİZ

SEKTÖRLER

İNSAN KAYNAKLARI

HAKKIMIZDA

İLETİŞİM

INTERNATIONAL

 

 

HİZMETLERİMİZ >

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

DENETİM

EĞİTİM

KURUMSAL

MALİ YAZILIM DANİSMANLİGİ

MALİYET UZMANLIĞI

 

HİZMETLERİMİZ

Alanımızda en kaliteli ve uygun hizmetleri vererek tam müşteri memnuniyetini sağlamak ana hedefimizdir.

 

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Gelir Vergisi Beyanname, Tablo ve Bildirimleri

Kurumlar Vergisi Beyanname, Tablo ve Bildirimleri

KDV Beyanname, Tablo ve Bildirimleri

Özel Tüketim Vergisi Tasdikleri

Özel Amaçlı Raporlar

İthalatçı Bilgi Formu

AR-GE Raporları (TÜBİTAK-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından teşvik vs. nedenlerle istenen raporlar)

 

Danışmanlık

Vergi

Yerli ve Yabancı Yatırımlar

Sosyal Güvenlik

Milli Emlak

Aklama ile Mücadele

Proje Yönetimi

 

İhtilafların Çözümü

Davalar

-Vergi

-Sosyal Güvenlik

-Milli Emlak

-Aklama ile Mücadele

Uzlaşma/Arabuluculuk

 

Denetim

İç Denetim

İnceleme/Soruşturma

 

Eğitim

Vergi

Muhasebe

Sosyal Güvenlik

Milli Emlak

Aklama ile Mücadele

İç Denetim

İnceleme/soruşturma

 

 

Kurumsal

Şirket Birleşmeleri, bölünmeleri, nev'i değişikliği

Şirket Kuruluşları Yönetim Danışmanlığı

Muhasebe Sistemi Kuruluşu, İyileştirmesi

Mali Planlama ve Bütçeleme Sistemi Kuruluşu

Yasal Vergi Planlaması

Şirket Kuruluşları

Yönetim Danışmanlığı

Finansal Yeniden Yapılandırma ve İflas Ertelemesi

İç Denetim Yapısı Kuruluşu

Performans Yönetim Sistemi Kuruluşu

Teşvik

Dahilde işleme izin belgesi

Bilen Yeminli Mali Müşavirlik Ender TOSUN Yeminli Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri Gelir Vergisi Beyanname, Tablo ve Bildirimleri tasdik edilmektedir. Kurumlar Vergisi Beyanname, Tablo ve Bildirimleri tasdik edilir. KDV Beyanname, Tablo ve Bildirimleri Özel Tüketim Vergisi Tasdikleri Özel Amaçlı Rapor hazırlanır Danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Vergi Yerli ve Yabancı Yatırımlar konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sosyal Güvenlik Milli Emlak danışmanlığı sosyal güvenlik danışmanlığı milli emlak danışmanlığı milli emlak konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.milli emlak davaları takibi milli emlak davaları danışmanlığı Aklama ile Mücadele konusunda danışmanlık, aklama mevzuatı konusunda danışmanlık, Proje Yönetimi İhtilafların Çözümü Davalar milli emlak ile ilgili davalar konusunda uzman danışmanlık, sosyal güvenlik davaları konusunda uzman danışmanlık, Aklama ile Mücadele Uzlaşma/Arabuluculuk Denetim İç Denetim İnceleme/Soruşturma Eğitim İç Denetim İnceleme/soruşturma Kurumsal hizmetler Şirket Birleşmeleri Şirket Kuruluşları Yönetim Danışmanlığı Muhasebe Sistemi Kuruluşu Şirket Kuruluşları Yönetim Danışmanlığı Finansal yeniden yapılandırma ve iflas ertelemesi İstanbul Türkiye vergi davası açmak isterim. vergi davası açmak istiyorum. vergi davası açmam gerekiyor. vergi davası açılır. vergi davası açılması konusunda uzman vergi davası konusunda uzman vergi davaları açılır nasıl vergi davası açabilirim örnek vergi dava dilekçesi örnek vergi davası vergi davalarında uzman kuruluş vergi davaları konusunda uzmanlaşan yeminli mali müşavirlik vergi davaları konusunda uzmanlaşan serbest muhasebeci mali müşavir vergi davaları konusunda uzman yeminli mali müşavir vergi davaları konusunda uzman avukat en iyi vergi davası takibi en iyi vergi davası takip eden yeminli mali müşavir en iyi vergi davası takibi nasıl yapılır? en iyi vergi davası nasıl açılır? kaliteli vergi davası takibi. vergi davası takibi. özenli vergi davası takibi. vergi cezasına karşı dava vergi tarhiyatına karşı dava tam tasdik. vergi ihtilafları konusunda. vergi ceza davası. ceza ihbarnamesine karşı dava. vergi ceza ihbarnamesine karşı dava. katma değer vergisi iadesi tasdik raporu katma değer vergisi iade raporu kdv iade raporu kdv iadesi tasdik raporu kurumlar vergisi tam tasdik raporu mali hukuk mali hukuk davası mali hukuk davaları vergi davaları danışmanlığı vergi davaları konusunda danışmanlık vergi davanızın takibi vergi davamızın takibi vergi davanızın takibi konusunda uzman vergi davanızın takibi konusunda yetkin