Bilen.Yeminli_Mali_Müşavirlik



ANASAYFA

HİZMETLERİMİZ

SEKTÖRLER

İNSAN KAYNAKLARI

HAKKIMIZDA

İLETİŞİM

ENGLISH




HİZMETLERİMİZ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

DENETİM >

EĞİTİM

KURUMSAL


DENETİM HİZMETLERİMİZ



FİNANSAL DENETİM

 • İşletme sermayesi ve finansman ihtiyacının, finansal risklerin, Basel II kriterlerine uygunluğun incelenmesi, denetlenmesi ve mali analizi,

 • Finansal tabloların doğruluğunun ve tutarlılığının, ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi,



USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK DENETİMİ

 • Usulsüzlük, yolsuzluk ve sahtecilik olup olmadığının denetlenmesi, incelenmesi,



MALİ MEVZUATA UYGUNLUK DENETİMLERİ

 • Vergi mevzuatına aykırılıkların olup olmadığının denetlenmesi ve incelenmesi,

 • Transfer fiyatlandırması uygulamalarının incelenmesi (Risk ve tehditlerin incelenmesi),

 • Finansal kurumlarda suç gelirlerinin (karaparanın) aklanması ile mücadele mevzuatına uygunluk durumunun denetlenmesi,



MALİ SİSTEM İNCELEMELERİ

 • Mevcut muhasebe sisteminin (Yönetim Muhasebesi, iç/dış muhasebe, yönetim bilgi sistemi dahil) incelenmesi, yapılabilecek iyileştirmelerin tespiti,

 • Mali planlama ve bütçe sisteminin incelenmesi,

 • Şirketin yasal destekleme ve teşvik haklarından yararlanabilme durumunun incelenmesi (Ar-Ge teşvikleri, işgücüne yönelik teşvikler dahil),



SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA UYGUNLUK DENETİMLERİ

 • İşyerlerinde sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğun denetlenmesi,

 • İşyerlerinin ilgili İş ve Sosyal Güvenlik Müfettişlerince yapılacak olan denetimlere hazırlanmak üzere incelenmesi,



İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI DENETİMİ

 • İş kurallarının incelenmesi,

 • İnsan kaynakları uygulamalarının incelenmesi,



SORUŞTURMA

 • Usulsüzlük veya yolsuzluk şüphesi olan durumlarda sorumluların, sorumluluk durumlarının, yolsuzluk/usulsüzlük boyutunun saptanması,



İÇ DENETİM

 • Risk yönetimi süreçlerinin denetlenmesi (Varlıkların korunması, bilgi ve raporlamaların doğruluk ve tutarlılıklarının sağlanması, mevzuata uyumun sağlanması, faaliyetlerin etkinliğinin sağlanmasına ilişkin risklerin yönetimine ilişkin süreçlerin yeterliliğinin denetlenmesi)

 • İç kontrol süreçlerinin denetlenmesi (Varlıkların korunması, bilgi ve raporlamaların doğruluk ve tutarlılıklarının sağlanması, mevzuata uyumun sağlanması, faaliyetlerin etkinliğinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin yeterliliğinin denetlenmesi)

 • Yönetişim süreçlerinin denetlenmesi,